הטכנולוגיה של חברת פסגות איזי בס מאפשרת קבלת מידע בזמן אמת על מקום המצאו של כלי הרכב המוזמן, שעת התייצבות צפויה וההגעה ליעד.

לקוח אשר מזמין נסיעה, מקבל שלושים דקות טרם מועד הנסיעה, קישור (לינק) המאפשר לו לצפות במיקום האוטובוס על גבי מפה אינטראקטיבית.

גם כאשר מדובר במספר רב של אוטובוסים, לכם כלקוחות יש אפשרות לבצע ניטור ובקרה על מקום המצאם, ולהיערך בתכנית הטיול ככל שלבכם חפץ.

במסגרת זו, אתם מקבלים את שמות הנהגים אמצעי תקשורת ומיקומם.

כל הנסיעות המסופקות על ידי חברת פסגות איזי בס מנוטרות באמצעות חדר בקרה משוכלל הפעיל כל שעות היממה וזמין גם עבורכם